KJKP Toplane

Da li ste, nakon provedenih mjera energetske efikasnosti, izvršili umanjenje temperaturnog gradijenta te da li je izvršena promjena krivih u dijagramima grijanja odnosno automatika kotla prema novim parametrima za sljedeće objekte:

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP „Toplane Sarajevo" je 12.05.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u projektu „Sujinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistem daljinskog grijanja KJKP Toplane Sarajevo". Pravo učešća po tački 4. j

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim vas da dostavite izvještaje o količini isporučene toplotne energije prije i poslije renoviranja za sljedeće objekte: - Objekat u Ulici Salke Lagumdžije, Lamela broj 2, 4, 6 i 8 (Dobrinja), izvještaji za 2017, 2018, 2020. i 2021. godinu; - Zgrade u n

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da se od KJKP Toplane Sarajevo doo hitno zatraži da na osnovu podataka o utrošku gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije u mjesecu decembru i evidentiranih odstupanja od planiranih utrošenih sredstava izvrši umanjenje računa

Pitanje: 
Odgovor: