Molim Vas da mi dostavite odgovore na sljedeća pitanja: -Koliko je do danas isključenih korisnika sa sistema centralnog grijanja? -Koliko je potrošača isključenih na jednocijevnom sistemu, a koliko na dvocijevnom sistemu? -Koliko je potrošača isključenih

Danijela Kristić
Pitanje

Molim Vas da mi dostavite odgovore na sljedeća pitanja:
-Koliko je do danas isključenih korisnika sa sistema centralnog grijanja?
-Koliko je potrošača isključenih na jednocijevnom sistemu, a koliko na dvocijevnom sistemu?
-Koliko je potrošača isključenih bez da imaju ikakav dug, a koliko je isključenih zbog dugovanja prema toplanama?
-Koliko je potrošača isključenih na njihov zahtjev, a koliko su toplane isključile potrošača zbog dugovanja prema toplanama?
-Koliko je potrošača isključeno do 2018.g, a koliko nakon 2018g do danas?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 28 Februar, 2024
Pošalji mail: 
Da