Tačke dnevnog reda po sjednicama

11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godinu


2. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2012. godinu


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine;


4. Prijedlog zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu


6. Nacrt zakona o rudarstvu Kantona Sarajevo


7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo utvrditi pravo vlasništva na predmetnom zemljištu u svrhu legalizacije izgrađenog stambenog objekta, uz plaćanje naknade prema procijenjenoj tržišnoj vrijednosti


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa DD PD "Butmir" Ilidža, Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća "Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" – Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice - pijace" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


Zapisnik o radu sa Devete Radne sjednice SKS


10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

5. Prijedlog zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo


6. Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2012.godinu


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2012. godinu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2012. godinu


11. Prijedlog odluke o otvaranju odjeljenja Javne ustanove Univerziteta u Sarajevu u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (dislocirana nastava)