Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Rezultat: 
Usvojen

Nakon rasprave, Skupština je, većinom glasova (28 za i 1 protiv), donijela sljedeće ZAKLJUČKE:

1. Utvrđuje se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 60 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćni u pripremi Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Vertical Tabs