Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i UREDU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA.