Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja.