Zastupničko pitanje: Da li ima još sporova koji se vode protiv Kantona Sarajevo zbog imovine. Ukoliko ima, koji su to sporovi?