Zastupnička pitanja: Da li se svaki otpad koji se odlaže na deponiji Smiljevići kontroliše na radioaktivnost? Da li su se aktivne i neaktivne plohe na deponiji ikada kontrolisale na radioaktivnost?