KJKP Rad

zastupničku inicijativu da​VLADA KS ​i resorna ministarstva obezbijede ​dostatna sredstvau budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu kako bi se ​deponija građevinskogotpadana RCUO Smiljevići stavila u punu funkciju i počelo odvo

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim Vladu KS, Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD da mi dostave informacije o količini otpada po vrsti koji je prikupljen implementacijom sistema odvojenog prikupljanja i sortiranja reciklabilnog otpada na godišnjem nivou u proteklih 5 godina

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Podnosim zastupničku inicijativu Vladi KS, Ministarstvu komunalne privrede i KJKP RAD da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi svi javni organi, javna preduzeća i ustanove Kantona Sarajevo otpočele sa odvojenim prikupljanjem otpada i time dale doprino

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP RAD da zbog konstantnog nelegalnog odlaganja građevinskog otpada u kontejnere u blizini RCUO Smiljevići obezbijede stalno prisustvo komunalnih redara ili uposlenika KJKP RAD.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: