KJKP Rad

Inicijativa da se pristupi izradi video i promo materijala koji će prikazati put otpada od trenutka kada domaćinstva vrše razdvajanje otpada pa sve do iznošenja u specifično označene kontejnere, uključujući jasan put otpada do momenta recikliranja

Odgovor: 

Inicijativa da se u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo uvedu reciklomati radi unapređenja ekološke svijesti i odgovornosti kod osnovaca prilikom recikliranja otpada

Inicijativa da se unaprijedi Akcija proljetnog čišćenja KS u svrhu poticanja građana na odgovorno postupanje s otpadom na način da se otpad razvrstava u pravilno označene kese te obezbjeđivanjem adekvatne infrastrukture tokom navedene akcije

Odgovor: 

Zaključak Vedrana Vujović (18.10.2023)

Zadužuje se Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem “RAD” d.o.o. Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, predstavnicima opština u Kantonu Sarajevo i svim drugim relevantnim institucijama, pripremi i organizuje tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo u prvom kvartalu 2024.

Inicijativa da se provedu aktivnosti u svrhu namjenskog izdvajanja sredstava za funkcionisanje RCUO "Smiljevići" u Budžetu za 2024. godinu

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za uvođenje dvolinijskog odvoza otpada u individualnim stambenim objektima i podjelu kanti za odlaganje mješovitog i reciklažnog otpada u MZ Naselje heroja Sokolje, Dobroševići i Briješće

Podnosim inicijativu za uređenje prostora za odlaganje otpada ispred zgrada u ulici Aleja lipa 56,57 i 58 (ispred zgrade bivšeg Doma penzionera)

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori