Ministarstvo kulture i sporta

Inicijativa Amel Mekić

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnika Amela Mekić, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se inicijativa za održavanje Tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o stanju u sportu najdalje za 60 dana.

Zastupnička inicijativa “da Vlada KS, zajedno sa Skupštinom KS, pomognu u funkcionisanju i radu Zemaljskog muzeja BiH, kroz određeno privremeno rješenje finansiranja iz Budžeta KS”.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da ministarstvo kulture i sporta u saradnji sa ustanovama kulture u Kantonu Sarajevo evidentira realne potrebe upošljavanja mladih umjetnika u navedenim ustanovama i krene u proceduru raspisivanja javnog poziva.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori