Ministarstvo kulture i sporta

Inicijativa prema Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo da u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu planira sredstva za sufinansiranje rekonstrukcije dvorane Sabit Hadžić JU „Kulturno sportski i rekreacioni centar“ Ilidža u iznosu 500.000,00 KM

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za realizaciju njegove inicijative za davanje na upravljanje trotoara ispred Muzeja Sarajeva 1878-1918 predmetnom Muzeju za naplatu ulaznica za posjetu mjestu Sarajevskog atentata.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Zašto nisu objavljeni spiskovi sa nazivima odobrenih projekata iz kulture i sporta za 2018. godinu i da li će biti Javno objavljeni spiskovi sa nazivima odobrenih projekata za 2019. godinu?”

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: