Ministarstvo unutrašnjih poslova

Upućujemo inicijativu da se Rješenje broj; 02/9-RZJO-6635/24 od 10.05.2024. godine kojim zabranjujete održavanje mirnog okupljanja u pokretu stavi van snage i novim Rješenjem omogućite održavanje mirne protestne šetnje pod nazivom "Tražimo obrazovanje po

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Zakona o radu, tj. Pravilnik o radu policijskih službenika KS, u smislu da se boravak policijskim službenicima za vrijeme trajanja radnog vremena, ali u svakom slučaju i izvan radnog vremena ukoliko su u datom tre

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da u idejnom i izvedbenom projektu izgradnje zgrade nove zgrade MUP KS i rušenja postojeće građevine u ulici Kolodvorska uvedu principe zelenog certificiranje i poslednje standarde održivog građenja po uzoru na EU

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

inicijativa da se obezbjede kontinuirani inspekcijski nadzori saobraćajnih gradilišta koja su trenutno aktivna na teritoriji KS

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se na nivou nadležnih organa formira radno tijelo koje će na mjesečnom ili tromjesečnom nivou, vršiti detaljnu analizu provođenja mjera i radnji iz oblasti nasilja u porodici, što će doprinjeti smanjenju takvih pojava

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

1. koliko rješenja o promjeni radnih mjesta policijskih službenika ste donijeli od 09.marta 2023. godine do 10. marta 2024. godine? 2. Potrebno je da mi za svako radno mjesto dostavite pojedinačno obrazloženje i pravni osnov na osnovu kojeg je izvršen pre

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

šTA STE DO SADA URADILI PO PITANJU POBOLJŠANJA STANJA U OBLASTI SIGURNOSTI U SAOBRAĆAJU I IZVRŠENJA SANKCIJA OSIM OVE KAKO NAVODITE MOGUĆNOSTI PRISTUPA ELEKTRONSKOJ BAZI PODATAKA OD STRANE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA?

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori