Zastupnička inicijativa vezano za izgradnju javne kanalizacione mreže u ulici Hendekuša, MZ Osijek, Općina Ilidža.