Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu saobraćaja, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i KJKP GRAS.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu saobraćaja, Ministarstvu za obrazovanje,
nauku i mlade i KJKP GRAS:
“Građani naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća žale se na problem javnog prijevoza.
Ističu da u naselju živi veliki broj mladih bračnih parova sa djecom koja pohađaju O.Š.
“Porodica ef. Ramić”, od koje su udaljeni više od 3 kilometra, te im je neophodan prijevoz od
kuće do škole i obratno.
Podnosim inicijativu da se rješavanju gore pomenutog problema pristupi što hitnije.”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da