KJKP Gras

Inicijativa vezano za liniju Ilidža-Trnovo kako bi se hitno osiguralo tehnički ispravno vozilo koje može podnijeti radno opterećenje predmetne linije.

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za rješavanje problema nedovoljnog broja polazaka autobusa za dane vikenda na relaciji Ilidža-Tarčin-Vukovići i obratno

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li je moguće obezbjediti redovan minibus (minibuska linija Hadžići-Mokrine-ne vozi već skoro mjesec dana jerje minibus sate linije preusmjerendavozinaRječicu), obzirom naprobleme voznog parka u GRAS-u do početka drugog polugodišta tekuće školske godine

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Kada će radnice koje rade na čišćenju vozila GRASA-a biti primljene u stalni radni odnos, jer su potrebne preduzeću koje je tražilo prijem istih?

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Šta ste planirali u narednom periodu za nesmetano odvijanje autobuskog saobraćaja na linijama Hrasnica-Ilidža i Ilidža-S.Kolonija, kao i na drugim linijama, posebno Ilidža-Vlakovo

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Na osnovu mnogobrojnih žalbi naših građana-vozača na neprimjereno ponašanje u saobraćaju vozača autobusa Centrotransa na liniji Čengić Vila-Baščaršija molim da poduzmete potrebne mjere. Naime u većini slučajeva vozači ne ulaze na autobuska proširenja koja

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Zahtjevam od nadležnih kantonalnih javnih organa da se isplate ostali doprinosi za Hujić Senada bivšeg uposlenika GRAS-a odnosno u potpunosti izvrši presuda Vrhovnog suda FBIH broj 65 0 Rs 5333536 22 Rev

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: