KJKP Gras

Zastupničko pitanje : Molim Premijera Kantona Sarajevo, Ministra saobraćaja KS, Ministra zdravstva, te Upravu KJKP GRAS da mi odgovori da li se održavaju i koliko često tramvaji i minibusi u vlasništvu KJKP GRAS?

Postavljeno na: 
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: