Zastupnička inicijativa u vezi problema sa kojima se susreću sekretari škola u obavljanju poslova javnih nabavki.