Kabinet premijera KS

Upućujem inicijativu na osnovu Zaključka Skupštine KS broj 01-04-40225-1/23 od 11.09.2023 godine u vezi sa stavkom (2) Zaključka "predlaže se popunjavanje nepopunjenih sistematizovanih radnih mjesta tamo gdje je to neophodno....

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu u ime Aktiva šumarske struke i JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo radi stavljanja van snage Zaključka broj: 02-04-5140-26/24 od 22.02.2024. godine kojim se utvrđuje Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola sa po

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa radi izvršenja nadzora rada Ministarstva za odgoj i osnovno obrazovanje po predmetu donošenja dokumenta Odluke o Pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osno

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Koja je to priroda poslova koja zahtjeva, da Kabinet premijera KS ima svojstvo pravnog lica, da li je s tim u vezi Kabinet premijera KS upisan u registar, te koji je pravni osnov da Kabinet, odobrava korištenje sredstava tekuće rezerve...?

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za rješavanje problema nedovoljnog broja polazaka autobusa za dane vikenda na relaciji Ilidža-Tarčin-Vukovići i obratno

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na inicijativu koju sam podio na 9. Radnoj sjednici SKS a vezana je za izradu novog Prstornog plana KS i produženje važećeg plana još uvijek nisam dobio odgovor, interesuje me u kojoj fazi je izreda ovog plana?

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa u vezi sa određenim izmjenama rasporeda (satnica) vožnji na redovnoj liniji Doglodi-Otes-Ilidža te na redovnoj liniji Ilidža-Kovači

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da li je Centralna uprava HKD Napredak dostavila ponudu Vladi KS za kupovinom Napretkovog doma Trebević obzirom na zakonska prava prvokupa i ograničenja u pravnoom prometu

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se donese nova Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva na način da se..

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Koliki je ukupan iznos sredstava doznačen za pomoć povratnicima u Srebrenici? Koliko udruženja i organizacija je dobilo sredstva, koji subjekti i iznosi sredstava? Koliko tih subjekata ima sjedište u Sarajevu ili izvan Srebrenice?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori