Zastupnička pitanja

Davor Čičić

09.06.2023

Davor Čičić

09.06.2023
Puni tekst pitanja:

Klub SDP-a upućuje inicijativu da se održi zajednički sastanak premijera vlada Federacije BiH
i KS i resornih ministara zbog hitne potrebe donošenja Zakona o izmjena i dopunama Zakona
o prekršajima FBiH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku i Zakona
o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, te potrebe za kreiranje novih tekstova
spomenutih zakona, a sve sa namjerom pooštravanja i osavremenivanja kaznene politike u
FBiH.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS/Uprave policije
Dopis Ureda premijera FBiH, broj: 01-02-330/23 od 17.08.2023. godine


12.12.2023

Davor Čičić

12.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu za sanaciju krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u zadnjem nevremenu u Sarajevu


12.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu za sanaciju krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u zadnjem nevremenu u Sarajevu


12.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2023. godinu za sanaciju oštećenog krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u posljednjem nevremenu u Sarajevu


12.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2023. godinu za sanaciju oštećenog krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u posljednjem nevremenu u Sarajev


14.09.2023

Davor Čičić

14.09.2023
Puni tekst pitanja:

Kada je planirano raspisivanje javnog poziva za prijave mladih koji zadovoljavaju uslove za subvenciju rješavanja stambenog pitanja po prvi put?