Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2023. godinu za sanaciju oštećenog krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u posljednjem nevremenu u Sarajevu

Davor Čičić
Inicijativa

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2023. godinu za sanaciju oštećenog krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u posljednjem nevremenu u Sarajevu

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Decembar, 2023
Pošalji mail: 
Ne