Odgovori na zastupnička pitanja

34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Mario Vukasović

Inicijativu: "Molim vas da mi dostavite finansijske izvještaje vaše ustanove za period 2012-2016.godine".
Odgovor:

Zbog obimnosti materijala i Zakona o zaštiti ličnih podataka odgovor je dostavljen lično gdin. Vukasoviću

Eldar Čomor

Mirsad Pindžo

Zastupnička pitanja kojim traži od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo dostavu podataka vezanih za državnu imovinu.
Odgovor:

Odgovor se nalazi u arhivi Službe i bit će dostavljen Poslaniku/zastupniku

Haris Pleho

Sabina Ćudić

Dževad Rađo

Segmedina Srna Bajramović

Ana Babić