Zastupnička pitanja kojim traži od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo dostavu podataka vezanih za državnu imovinu.

Mirsad Pindžo
Pitanje

Zastupnik Mirsad Pindžo je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupnička pitanja kojim traži od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo dostavu podataka vezanih za državnu imovinu.

Pitanja uz obrazloženje se nalaze u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor se nalazi u arhivi Službe i bit će dostavljen Poslaniku/zastupniku