Odgovori na zastupnička pitanja

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Neira Dizdarević

Vibor Handžić

Danijela Kristić

Amra Junuzović-Kaljić

Elvis Vreto

Damir Nikšić

Hamed Aljović

Smiljana Viteškić

Bibija Kerla