Inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnika i psihologa na neodređeno vrijeme u pet osnovnih i srednjih škola u kojima postoji najveća potreba.