Pitanje: Kada i na koji će se način riješiti pitanje parkinga stanovnika naselja Koševo?