UPRAVA POLICIJE

Na tragu mojih ranijih pitanja upućenih Upravi policije MUP-a KS a koja su se odnosila na nezakonito činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g, tražim da mi dostavite informacije o potvrđivanju čina policijskom službeniku Dupovac Hasanu. Po kojem osn

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koje glasi: Koliko je u 2020. i 2021. godini utrošeno sredstava na službena putovanja uposlenika i gdje su ta putovanja realizirana?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koje glasi: Da li je istina da za kupovinu blindiranih vrata za oružarnicu jedinice za podršku sredstva skupljaju uposlenici Uprave policije odnosno policajci?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije koje glasi: kada su posljednji put servisirana službena vozila koje koriste policijski službenici te kada sui stim promijenjene gume?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Upravi policije MUPa Kantona Sarajevo koje glasi: U kojoj je fazi provođenje konkursa za prijem novih policijskih službenika i kada će prijavljeni kandidati biti pozvani na testiranje ?

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema Upravi policje Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u okviru svojih mogućnosti institutom prekomande alocira više policijskih službenika na područje Općine Vogošća.

Postavljeno na: 
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: