UPRAVA POLICIJE

Inicijativa da se urade smjernice postupanja poslicijskih službenika u situacijama kada nepropisno parkirano vozilo blokira put

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se postave stacionarni uređaj-radar na pravcu u ulici Adema Buce kod broja 386 sa ograničenjem brzine na 50 kilometara na sat

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Koliko ste u proteklih godinu dana zaprimili prijava protiv policijskih službenika i to koliko je bilo prijavljenih za nezakonite radnje i postupke?

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Koliko je disciplinskih prijava protiv policijskih službenika, u proteklih deset godina, rezultiralo zastarom? Koji su to razlozi zbog kojih je nastupila zastara?

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Koje sve preventivne i represivne radnje je preduzela Uprava policije od zaključaka Skupštine koji su doneseni 09.06.2023. godine na Prvoj hitnoj sjednici SKS, kako bi se poboljšala situacija u saobraćaju,planske aktivnosti,prijedlozi za postavljanje..?

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Tražim da mi dostavite sve statističke podatke vezano za broj prijava nasilja u porodici u posljednje tri godine, kao i informaciju o tomeu kom stadiju su ti slučajevi, kako su okončani?

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Koje je aktivnosti MUP KS proveo u protekle tri godine, po pitanju edukacije uposlenika a kada je riječ o nasilju u porodici kao i po pitanju zaštite žrtava nasilja u porodici?

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim da mi se dostavi informacija o broju prijavljenih sl.nasilja u porodici i broju izrečenih zaštitnih mjera u periodu od 2020. godine

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori