Koje je aktivnosti MUP KS proveo u protekle tri godine, po pitanju edukacije uposlenika a kada je riječ o nasilju u porodici kao i po pitanju zaštite žrtava nasilja u porodici?

Arijana Memić
Pitanje

Koje je aktivnosti MUP KS proveo u protekle tri godine, po pitanju edukacije uposlenika a kada je riječ o nasilju u porodici kao i po pitanju zaštite žrtava nasilja u porodici?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da