Inicijativa za postavljanje radara na relaciji Hdžići - Pazarić, mjesto Gradac