Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Obzirom da sam u oktobru 2023. godine upozoravao naisticanje Prostornog planaKS zaključno sa 31.12.2023. godine, te da će nastati stanje kaosa u KS, obzirom da će Zavod za planiranje i razvoj KS neće izdavati neophodna mišljenja prilikom dobivanja neophod

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća, proizvođače proizvoda od voća i povrća, drugih tradicionalnih proizvoda...

Molim informaciju o eventualnim (aktuelnim) planovima uprave KJP Skunderija za građevinsku rekonstrukciju dijela kompleksa Skenderije, posebno na (neprovjerenu) informaciju koja se pojavila u javnosti a u vezi sa navodnom Odlukom o...

Odgovor: 

Inicijativa da se uspostavi program subvencioniranja postavljanja solarnih panela na individualne i kolektivne objekte stanovanja u Kantonu Sarajevo kako bismo potaknuli korištenje obnovljivih izvora energije i smanjili troškove električne energije

Inicijativa da se uspostavi program i donese odluka o subvencioniranju uspostave krovnog zelenila, fasadnog zelenila i privatnih parkovskih površina u užem urbanom području te raspisivanje javnog poziva za potencijalne korisnike

Inicijativa da se pristupi izradi video i promo materijala koji će prikazati put otpada od trenutka kada domaćinstva vrše razdvajanje otpada pa sve do iznošenja u specifično označene kontejnere, uključujući jasan put otpada do momenta recikliranja

Odgovor: