KJKP Gras

Pitanje: “Zahtijevam Ministarstva saobraćaja KS i privremenog upravitelja «GRAS-a», da mi dostave broj autobusa, minibusa i trolejbusa koje je ovo preduzeće kupilo od trenutka kada je privremeni upravitelj preuzeo dužnost.

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: "Da li su planom nabavke predviđeni odgovarajući projekti i elaborati opravdanosti, sa tehničko- tehnološkog i ekonomskog aspekta za nabavku plinskih autobusa, nabavku minibusa, nabavku opreme i usluge mobilne komunikacije..."

Postavljeno na: 
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Postavljam pitanje novom menadžmentu Grasa, da li imaju saznanja, kako su, na koji način i jesu li se ova značajna fininasijska sredstva namjenski utrošila u segment javnog gradskog prevoza kako bi se prevazišli ili barem ublažili gore pomenuti problemi

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri