Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 23
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 22
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
60