Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
39