Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 36
Pitanje Neodgovoreno 24
Inicijativa Odgovoreno 24
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
88