Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 20
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 20
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
54