Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 11
Inicijativa Odgovoreno 18
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
52