Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
31