Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 19
Pitanje Neodgovoreno 11
Inicijativa Odgovoreno 19
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
54