Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
20