Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 45
Pitanje Neodgovoreno 19
Inicijativa Odgovoreno 24
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
92