Pitanja

JU BKC, JU Kamerni teatar ’55, Sarajevo, JU Narodno pozorište Sarajevo, JU Pozorište mladih Sarajevo, JU Sarajevski ratni teatar - SARTR, Ministarstvo kulture i sporta

Pitanje - Odgovoreno