Zastupničko pitanje vezano za veterinarsku inspekciju.

Elvedin Okerić
Pitanje

Zastupnik Elvedin Okerić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za veterinarsku inspekciju.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019