Zastupničko pitanje vezano za Privremenu odluku o zaštiti izvorišta "Sarajevsko polje".

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“Molim Vladu KS, kao i resorno ministarstvo da mi dostave informacije o sastavu stručne komisije koja je izradila Privremenu odluku o zaštiti izvorišta “Sarajevsko polje” shodno Zakonu o izmjeni Zakona o vodama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 43/16), također molim informacije od kada komisija djeluje, visinama mjesečnih i svakih drugih naknada za svakog člana tima, njihovo formalno obrazovanje, kao i mjesto stalnog zaposlenja.”

“Molim da mi se dostavi kopija Privremene odluke, sugestije i primjedbe Općine Ilidža na tekst Privremene odluke, te ako je do sada usaglašen tekst konačne odluke da mi se također dostavi.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019