Zastupničko pitanje vezano za primjenu Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH.

Igor Stojanović
Pitanje

Zastupnik Igor Stojanović na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za primjenu Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH.

Postavljeno dana: 
Petak, 25 Januar, 2019