Zastupničko pitanje vezano za preraspodjele novca u proteklom periodu u Budžetu Kantona Sarajevo.

Elmedin Konaković
Pitanje

Zastupnik Elmedin Konaković na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za preraspodjele novca u proteklom periodu u Budžetu Kantona Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018