Zastupničko pitanje upućeno Vladi KS i Ministarstvu za obrazovanje i nauku: • U kojoj fazi realizacije se nalaze zaključci sa tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o obrazovanju, održane 23.10.2020. godine?