Zastupničko pitanje prema Ministarstvu pravde i uprave KS, te Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS.

Neira Dizdarević
Pitanje

“Molim Ministarstvo pravde i uprave KS, te Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS da mi pojasni koji javni organ je prema važećim zakonskim propisima dužan prijaviti krivično djelo nadležnom tužilaštvu kada Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvlitetom KS u svojim redovnim aktivnostima otkrije djelo koje ima obilježje krivičnog djela.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Septembar, 2020
Pošalji mail: 
Da