Zastupničko pitanje Ministarstvu finansija u vezi tumačenja člana 12. stav (4) novog Zakona o porezu na promet nekretninama KS.