Zastupničko pitanje: Koje se aktivnosti poduzimaju oko planiranja i izgradnje vodovodne mreže za naselja Poturovići i Ljubina u MZ Semizovac u saradnji sa Općinom Vogošća?