Zastupničko pitanje: - Da li je Zavod za javno zdravstvo KS akreditovan za monitoring kvalitete zraka, ako nije, koje aktivnosti se poduzimaju kako bi dobili akreditaciju?