Zastupnička inicijativa za usvajanje Pravilnika o inkluzivnom predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za usvajanje Pravilnika o inkluzivnom predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019