Zastupnička inicijativa “za uspostavljanje diretne autobuske linije GRAS- a na relaciji Vijećnica – Hadžići - Vijećnica”.

Sead Milavica
Inicijativa

Zastupnik Sead Milavica na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za uspostavljanje diretne autobuske linije GRAS- a na relaciji Vijećnica – Hadžići - Vijećnica”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da