Zastupnička inicijativa za potkresivanje drveća u naselju Lužani i Pejton- Općina Ilidža.

Elvis Vreto
Inicijativa

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornom
ministarstvu upućujem inicijativu za potkresivanje drveća u naselju Lužani i
Pejton- Općina Ilidža

Obrazloženje
Inicijativu pokrećem na zahtijev građana MZ Lužani i Pejtona kojom tražim da se izvrši potkresivanje
stabala u naselju uz saobaraćajnice kao i niskog raslinja, koje svojim granama prelaze na javnu
površinu i otežavaju preglednost odvijanja saobraćaja, zaklanjaju uličnu rasvjetu te time smanjuju
vidljivost i ugrožavaju saobraćaj i djelimično ili potpuno zaklanjaju saobraćajne znakove.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Da