Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika i upravitelja OKI Upravitelj d.o.o. na adresi Aleksa Šantić 2.