Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika a i upravitelja OKI Upravitelj d.o.o. na adresi Novopazarska 6 i 8.