Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika i upravitelja OKI Upravitelj d.o.o. na adresi Nikole Kašikovića 10.