Zastupnička inicijativa za inspekcijski nadzor od strane KUlP-a, vezano za izlijevanja fekalnih voda u Goraždanskoj ulici, Općina Novi Grad.

Haris Pleho
Inicijativa

Zastupnik Haris Pleho na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za inspekcijski nadzor od strane KUlP-a, vezano za izlijevanja fekalnih voda u Goraždanskoj ulici, Općina Novi Grad.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da