Zastupnička inicijativa “za donošenje Uredbe kojom bi se propisala zabrana rada u trgovačkim i ugostiteljskim objektima za vrijeme državnih praznika u Kantonu Sarajevo”.

Jasmina Bišćević-Tokić
Inicijativa

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za donošenje Uredbe kojom bi se propisala zabrana rada u trgovačkim i ugostiteljskim objektima za vrijeme državnih praznika u Kantonu Sarajevo”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019