Zastupnička inicijativa upućena Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo:

“Molim Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da provede SVE obaveze iz UREDBE
O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA
UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE
OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito
pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da