Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Zastupničko pitanje: Molim vas da mi u što kraćem roku dostavite pojašnjenja rješenja iz Elaborata Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Poslovna zona Šip" - parcela K9 - skraćeni postupak.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: