Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Zastupnička inicijativa da se pokrene procedura izrade detaljne prostorno - planske i projektne dokumentacije kako bi se prostor Barica uredio i oplemenio, te bio u potpunosti iskorišten u svrhu za koju je namijenjen u punom kapacitetu (kao sportsko - rek

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

- “Molim Vas da mi se dostavi informacija da li je urbanističkim planom na Velikom polju na Igmanu planiranja izgradnja strelišta za BIATLON. Ako nije, zašto nije obzirom da je riječ o nordijskoj olimpijskoj planini.”

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje vezano za uticaj urbanizacije područja Bjelašnice na izvorište vode Sarajevsko polje i kvalitet vode u njemu, iz koga se vodom za piće snabdjeva najveći dio KS.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da građanima budu dostupni svi prostorni i regulacioni planovi Kantona Sarajevo u što većim rezolucijama na web stranicama nadležnih javnih organa”.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori